Kontakt mm.

Kontakt:

 

Adresse: Nørregade 11 - 4330 Hvalsø

 

Mobil: 40796955

 

Mail: lailaogflemming@live.dk

 

 

 

Hvordan kommer I videre ?

 

Uforpligtende forbesøg - reservér plads - kontrakt og ansøgning - flere besøg  - opstart

 

Ring eller send en mail for at aftale et eller flere uforpligtende besøg, hvor I kan se ”girafferne” (os) og vi hver især kan danne os et indtryk af hinanden og finde ud af, om kemien passer.

 

Hvis ikke I allerede har gjort det:

Udfyld Ansøgning om optagelse i dagtilbud på jeres bopælskommunes hjemmeside. (Hvis vi har en plads til jeres barn, kan I notere i bemærkningsfeltet, at I ønsker tilskud til pasning hos os.)

 

Skriv også gerne allerede nu ønske om børnehaveplads den måned, hvor barnet bliver 3 år ( Det kan evt. altid ændres senere ).

 

Det kan gøres på kommunens hjemmeside med NemID.

 

Det er vigtigt , at I senest 3 mdr. inden pasningsbehov er skrevet op til kommunal pasning.

Bemærk...Pladsanvisningen booker ikke pladser hos os. I skal kontakte os for at få en plads her.

 

I underskriver en pasningsaftale og returnerer til os. I får en kopi. Vi skal også sende en kopi til kommunens tilsyn, hvorefter I bliver ringet op af en af den kommunale dagplejes tilsynspædagoger. Hvis I undrer jer over, hvad der i den forbindelse bliver sagt til jer (eller ligeledes ved kontakt med pladsanvisningen), vil vi meget gerne have besked.

 

- Vi håber, at I kommer på besøg en gang imellem og intensiverer besøgene, som tiden nærmer sig pasningsstart.

 

Selve indkøringen plejer at tage en lille uges tid.For .eksempel:

 

- Mandag: Besøg sammen med mor/far

- Tirsdag: Et par timer uden forældre

- Onsdag: Jeres barn bliver og spiser

- Torsdag: Jeres barn bliver og spiser samt sover til middag

- Fredag: Jeres barn sover til formiddag hos os samt bliver en times tid efter middagsluren.

 

Det er også muligt at få tilskud til privat pasning i en anden kommune, end den man bor i.

 

 

Pris og tilskud:


Vi sætter vores pasningspris efter kommunens priser, så forældre- / egen- betalingen bliver den samme eller billigere end kommunal pasning (dagpleje/vuggestue) efter fratrækning af tilskud, som forældrene får af kommunen (=tilskud til privat pasning). Prisen justeres en gang årligt gældende fra og med 1. januar og året ud med 1 måneds varsel efter godkendelse af kommunalt budget. Dvs hvis muligt inden 30. november.

 

Privat børnepasning hos Laila og Flemming:

 

Egenbetaling 2024: 3.173 kr. ( ...for børn, der bor i Lejre kommune.)

Egenbetaling + tilskud fra kommunen betales til os senest første bankdag hver måned. Dvs alle årets 12 måneder.

 


Til sammenligning:        

 

Kommunale takster i 2024: (egenbetaling)

Vuggestue:     Lejre kommune:4.752 kr. (juli måned er betalingsfri)

Dagpleje:        Lejre kommune:3.504 kr. (juli måned er betalingsfri)


 

 

Vi har bl.a. udgifter til:

Skat - Pension - feriepenge - legetøj - aktiviteter - ture - barnevogne - Reklame/ Information - diverse hjælpemidler - forsikringer - vikarbetaling ved sygdom samt ekstra udgifter til vand/el/varme/slitage/rengøring/mad .

 

Hvis familien har mere end et barn i pasningstilbud - kommunalt eller privat - yder kommunen søskende rabat - dog max. 3 børn.

 

Kommunerne yder endnu ikke friplads (uden eller nedsat egenbetaling) i private pasningsordninger.


 

Ledige Pladser: (opdateret juni 2023)2024:

Mulighed for plads:  juni - august - oktober og decemberNYT i Lejre kommune i 2023 og fremover... Børnene overgår normalvis til børnehave den første i måneden, efter de er fyldt 3 år.

     


RING HELLERE I DAG END I MORGEN !


- I er altid velkomne til at aftale et besøg

- I kan også blive skrevet på venteliste ...


Aftal gerne et uforpligtende besøg hos os her i den private pasningsordning ... eller flere! 


Det er altid en fordel at skrive sit barn op i god tid. Er du gravid, eller er dit barn et par måneder gammelt, er det en god ide at tænke på en god dagplejeplads til dit barn. Det er ofte sådan, at man tror, man har masser af tid, men alle pladser kan være optaget til den tid. Du er velkommen til at ringe eller sende os en mail for at aftale et uforpligtende besøg. Vi står gerne til rådighed i weekenderne eller sent på eftermiddagen, da vi ved at folk har travlt i hverdagen.


Vi kan reservere pladsen til dig lidt tid, mens du overvejer. Uanset din/jeres beslutning, vil vi dog meget gerne bede om en tilbagemelding.


Vi kan skrive dig på vores interne venteliste, hvis den plads, du ønsker, er reserveret til / optaget af en anden. Du vil så blive kontaktet, hvis en plads bliver ledig, hvis der er et barn, der flytter fra byen eller lignende.


Pladsen betragtes som optaget, når vi modtager en del af første måneds betaling samt en underskrevet kontrakt, så vi har lidt styr på den nærmeste fremtid. (Forudbetalingen trækkes fra første måneds betaling). Der er en måneds opsigelsesvarsel, men vi vil meget gerne have besked lige så snart I evt overvejer, at barnet starter tidligere end planlagt i børnehave, flytter eller andet. (Kommunal pasning kræver opskrivning 3 måneder før.)


VIGTIGT

I Lejre kommune gives der ikke tilskud til privat pasning samtidig med afholdelse af barsel. Gem derfor evt. noget ferie til indkøringsperioden, så barnet starter pasning efter endt afholdelse af barsel !

 

 

Privatlivspolitik– erklæring om brug af persondata

 

For børn i pasningsordningen og deres forældre: Vi modtager relevante oplysninger om barnet direkte fra forældrene (navn og cprnummer samt helbredsoplysninger). Desuden navn og kontakt information på barnets forældre. Oplysningerne er nødvendige for at pasningsaftalen kan godkendes af kommunens tilsyn og pladsanvisning. Forældres CPR-nr. skal evt. bruges ved ansøgning om tilskud til forældrene til betaling for pasning. Mobil tlfnr. og mail bruges til daglig kontakt. For at beskytte børn og forældres oplysninger bedst muligt kontaktes kommunen enten via digital post/ Nem ID, telefonisk eller via brev – hvis der er personfølsomme oplysninger i.

 

Du giver ved udfyldelse af pasningsaftale din tilladelse til; at Laila og Flemmings Private Pasningsordning må opbevare oplysningerne på telefon og computer, hvis disse er beskyttede med adgangskode og ikke benyttes af udenforstående som fx familie. Desuden giver du din tilladelse til, at kopier af eventuelle papirudgaver af Pasningsaftale, ansøgning, ventelisteopskrivning, lønsedler og andet relevant peronligt papirarbejde opbevares utilgængeligt for udeforstående. Alle oplysninger om barnet opbevares af børnepasseren 5 år af hensyn til SKAT.

 

Billeder: Laila og Flemming må tage billeder af barnet og dele i overensstemmelse med den udfyldte pasningsaftale.  Ønskes billeder slettet ved barnets ophør i pasningsordningen, så skal dette aktivt meddeles via mail til lailaogflemming@live.dk

 

Forældrene kan oplyse kontakt på sekundære personer. (Bedsteforælder el.lign.)

Laila og Flemming må opbevare kontaktpersonens navn og telefonnummer på papirform utilgængeligt for udenforstående på telefon og pc – begge med kode. Der kan tages kontakt, hvis forældrene ikke er til at få fat i ved sygdom el. lign. Alle oplysninger om kontaktpersoner opbevares sammen med de andre oplysninger i Laila og Flemmings private pasningsordning, med mindre andet angives i skriftlig henvendelse på mail: Lailaogflemming@live.dk direkte fra kontaktpersonen selv.

 

Vikarer og praktikanter: Der søges børne- og straffeattest. Disse skal vises til det kommunale tilsyn. Kopi gemmes på papirform utilgængeligt for udenforstående. Oplysningerne slettes 5 år efter ophør.

 

 

 

Ovennævnte godkendes ved indgåelse af aftale om pasning af børn.

Ligeledes ved aftale om vikarbrug, ansættelse samt ved praktikforløb.

Desuden udfyldes pasningsaftale mm.